Komentář

Doporučení vládě pro podporu živnostníků, malých a středních podnikatelů

25.3.2020 15:43

Jaká doporučení vládě pro podporu živnostníků, malých a středních podnikatelů navrhujeme v době koronakrize?

1)    Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen – květen).

Na OSVČ se nevztahují současná opatření vlády a propadají tak sítem podpor.

2)    Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků.

Odložení platby a daňového přiznání je pouze odložení problému. Náklady je nutné maximálně snížit.

3)    Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení do dvanácti měsíčních splátek. Okamžitou vratku odvedené daně ve výši 10 % jako podporu pro zvládnutí krize. Zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020 (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně).

Přestože podnikatelé mají připravené peníze na zálohy a odvod daně z příjmu, tak je žádoucí, aby byly použity pro rezervu a pokrytí nákladů. Zrušení záloh do konce roku je potřebné, protože skutečná daň z příjmu za rok 2020 bude významně nižší než současný vyměřovací základ.

4)    Stát bude platit nemocenskou (i tu která nesouvisí s koronavirem) od prvního dne po přechodnou dobu jednoho roku.

Kromě koronaviru jsou zaměstnanci na nemocenských i z důvodu jiných onemocnění a zaměstnavatel je nucen prvních čtrnáct dní platit nemocenskou dávku, i když má utlumený nebo zcela uzavřený provoz.

5)    Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury.

Někteří podnikatelé v pudu sebezáchovy omezili platby jen na nejnutnější a velmi zvažují, kdy a komu zaplatit. Přesto ve chvíli, kdy fakturu vydám, jsem nucen jako podnikatel odvést DPH, aniž bych ho měl zaplacené.

6)    Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucí po dobu tří měsíců.

Přímá podpora podnikatelů, kteří uvítají jakékoliv snížení nákladů. TOP 09 již podobný návrh prosadila například na úrovni hlavního města Prahy.

7)    Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce. (prodlouží se splácení úvěru).

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

8)      Odložení plateb za energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek.

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

9)    Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.

Také finanční správa by měla v nelehké době být solidární. Vyšší tolerancí by zmírnila tlak na poctivé podnikatele, kteří své závazky sice splácejí, ale mohou se v důsledku krize opozdit. 

10)   Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní.

Senát má k projednání Vládní novelu daňového řádu, která počítá s prodloužením lhůty pro vrácení odpočtů. Doporučujeme vládě, aby zachovala zdravý rozum a novelu neprosazovala. Nemůžeme na jednu stranu podnikatele podporovat a na druhé straně jim brát. To postrádá smysl.