Komentář

Vláda háže podnikateli, který se topí v problémech, záchranné lano s oprátkou na jejím konci!

25.3.2020 15:53

Vládní opatření, která jsou nutná pro ochranu zdraví plně respektuji a jsem přesvědčený, že každý z nás se je snaží poctivě dodržovat. Vládní opatření tvrdě dopadají na nás podnikatele. Jsem jedním z vás a právě prožívám stejně jako drobní živnostníci, malí a střední podnikatelé to, že se začínáme topit v problémech. Vláda po dlouhém otálení sice háže záchranné lano, ale s oprátkou na jeho konci. Krom toho, že ministrem Havlíčkem vychvalované vládní půjčky problém pouze oddalují, tak nutí podnikatele ručit podepsáním blankosměnky. Podnikatel krizi nezpůsobil a pokud ji nepřežije, protože lidi prostě nebudou nakupovat, tak ještě státu odevzdá celý svůj osobní majetek. Takhle upřímná pomoc nevypadá! Proto podáváme vládě pomocnou ruku a spolu s TOP 09doporučujeme:

Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen – květen).

Na OSVČ se nevztahují současná opatření vlády a propadají tak sítem podpor.

Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků.

Odložení platby a daňového přiznání je pouze odložení problému. Náklady je nutné maximálně snížit.

Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení do dvanácti měsíčních splátek. Okamžitou vratku odvedené daně ve výši 10 % jako podporu pro zvládnutí krize. Zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020 (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně).

Přestože podnikatelé mají připravené peníze na zálohy a odvod daně z příjmu, tak je žádoucí, aby byly použity pro rezervu a pokrytí nákladů. Zrušení záloh do konce roku je potřebné, protože skutečná daň z příjmu za rok 2020 bude významně nižší než současný vyměřovací základ.

Stát bude platit nemocenskou (i tu která nesouvisí s koronavirem) od prvního dne po přechodnou dobu jednoho roku.

Kromě koronaviru jsou zaměstnanci na nemocenských i z důvodu jiných onemocnění a zaměstnavatel je nucen prvních čtrnáct dní platit nemocenskou dávku, i když má utlumený nebo zcela uzavřený provoz.

Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury.

Někteří podnikatelé v pudu sebezáchovy omezili platby jen na nejnutnější a velmi zvažují, kdy a komu zaplatit. Přesto ve chvíli, kdy fakturu vydám, jsem nucen jako podnikatel odvést DPH, aniž bych ho měl zaplacené.

Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucí po dobu tří měsíců.

Přímá podpora podnikatelů, kteří uvítají jakékoliv snížení nákladů. TOP 09 již podobný návrh prosadila například na úrovni hlavního města Prahy.

Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce. (prodlouží se splácení úvěru).

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

Odložení plateb za energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek.

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.

Také finanční správa by měla v nelehké době být solidární. Vyšší tolerancí by zmírnila tlak na poctivé podnikatele, kteří své závazky sice splácejí, ale mohou se v důsledku krize opozdit.

Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní.

Senát má k projednání Vládní novelu daňového řádu, která počítá s prodloužením lhůty pro vrácení odpočtů. Doporučujeme vládě, aby zachovala zdravý rozum a novelu neprosazovala. Nemůžeme na jednu stranu podnikatele podporovat a na druhé straně jim brát. To postrádá smysl.