Vznikla státní agentura AMOS. Pět minut po dvanácté

16.4.2021
Vznikla státní agentura AMOS. Pět minut po dvanácté

Česko v posledních dnech povýšilo na úroveň států, které mají svůj vlastní aparát na podporu obranného průmyslu v zahraničí – agenturu AMOS. Ta bude mít na starosti „otvírání dvěří“ na mezivládní úrovni pro české firmy a v její gesci také bude návrh vhodného řešení, jak by měl stát kontrakt zastřešit. Rozhodně jde o krok správným směrem, který posouvá naši zemi mezi hrstku – konkrétně sedm – států na světě, které takovýto aparát mají.

Podle náměstka ministra obrany Tomáš Kopečného je už v současné době ve hře dojednání mezivládní dohody se Severní Makedonií a Filipínami a já mám radost, že AMOS tedy evidentně nezahálí. Model agentury vychází z fungování podobných modelů v zahraničí. Stejné, nebo velmi podobné instituce má i Francie, USA, Izrael nebo Švédsko a z jejich mezivládní politiky vyplývá, že takovýto aparát zaručí dané zemi větší důvěryhodnost a lepší efektivitu. Pro Českou republiku to tak může, vzhledem k velmi malému počtu zemí, které takovou agenturou disponují, poskytnout konkurenční výhodu při dojednávání mezistátních obchodů s vojenským materiálem.

Jsem rád, že se na výzvu Asociace bezpečnostního průmyslu rozhoupalo a agenturu spustilo. Ke vzniku této agentury byl ministr Metnar vyzván loni v září právě na konferenci AOBP. Je však třeba zdůraznit, že český obranný průmysl žádal o pomoc tímto směrem už dlouhou dobu. Do budoucna pak bude třeba dbát velký zřetel na to, aby tato agentura přistupovala ke svému poslání zodpovědně a komunikovala se všemi výrobci obranné techniky otevřeně, vyváženě a nedala tak prostor pro vznik klientelismu.

Klíčovým prvkem ve fungování agentury pak bude maximální koordinace se všemi resorty, které se zabývají podporou exportu. Pro tuto potřebu má být zřízena mezirezortní pracovní skupina, ve které budou zástupci ministerstev obrany, průmyslu a obchodu, zahraničí a financí. Věřím, že pan Aleš Vytečka, který byl vedením agentury pověřen bude efektivně pomáhat s expanzí českých firem obranného průmyslu do dalších zemí a já mu v tom přeji hodně štěstí.

Lukáš Otys, místopředseda TOP 09 

Zdroj: Echo24.cz, 16.4.2021