Otys: Věda a výzkum je budoucnost našeho kraje

8.11.2023

V Karlovarském kraji sílí a velmi často se diskutuje o potřebě založit nikoliv vysokoškolský lékařský obro spojený s lázeňstvím, ale o potřebě založit tuto specializaci již v rámci středoškolského studia. Takový obor má již ve své koncepci zaštít Lázeňský Institut. Společnost podpořená Karlovarským krajem .

Otys: Věda a výzkum je budoucnost našeho kraje

Věda a výzkum je budoucnost našeho kraje

Společně s vedením Institutu lázeňství a balneologie nás přijala paní ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová. Jednali jsme o objektiviziaci lázeňské léčby, která je nejen pro náš kraj velmi důležitá. Společně jsme diskutovali o rozvoji vědy a výzkumu v tomto odvětví. Institut lázeňství a balneologie je jedinou veřejnou výzkumnou institutucí v našem kraji a má velký potenciál pro celou Českou republiku. Kromě přilákání „mozků“ do našeho kraje, ale může svým dílkem přispět k zvýšení atraktivity regionu a pomoc zastavit plíživé vylidňování. Věda a výkum je zkrátka budoucnost. Děkuji tak za přínosnou schůzku paní ministryni a těším se na další vzájemnou spolupráci. 

Lukáš Otys, dne 08.11.2023

Lukáš Otys